Radar

Visa och hämta radarbilder

Markera den dag du vill ladda ned data för i kalendern. Dagar med ljusblå färg har data. Radarbilder för vald dag visas i kartan. Bilder finns för var 5:e minut. Du kan spela upp eller stega dig igenom dygnets bilder m h a kontrollerna under kartan.

Kalender

Nedladdning

Du kan ladda ner zip-arkiv innehållande radarbilder för den dag du valt. Arkiven innehåller bilder från ett svenskt dygn (inte UTC). Bilderna finns i png- och tif-format. Png-formatet innehåller bearbetade bilder i färgskalan som visas i kartan. Tif-formatet är avsett för dig som vill skapa egna produkter.

 Ladda ned png  Ladda ned tif

Enheter

Radarreflektivitet (Z) uttrycks oftast logaritmiskt och får då enheten dBZ. SMHI omvandlar Z till nederbördsintensitet (R i mm/h) enligt följande formel:

Z=10log10(200R1.5)

Vanligtvis räknas reflektiviteter lägre än 5 dBZ inte som nederbörd (det kan vara t.ex. fåglar eller insekter), medan reflektiviteter högre än 70 dBZ är mindre sannolika i nordiskt klimat. Nedan är en tabell med några värden omvandlade från dBZ till mm/h.

Z5101520253035
R0.060.140.290.631.362.926.30
 
Z40455055606570
R1429631362926301357